Usługi

Z moją pomocą:

  • zarejestrujesz podmiot prawny zagranicą (w szczególności spółkę, fundację, trust),
  • zabezpieczysz swoje interes prawne (opiniowanie i analiza umów, projekty umów, statutów, reprezentacja przed organami państwowymi, samorządowymi i sądami),
  • zyskasz zaufanego powiernika – świadczę usługi powiernictwa w odniesieniu do: nieruchomości, udziałów, akcji, obligacji i innych zbywalnych rzeczy ruchomych.

Zastrzegam sobie prawo weryfikacji klientów oraz nie przyjmowania zleceń od podmiotów, które nie przejdą procedury weryfikacyjnej.

Szczegółowych informacji o usługach udzielam po osobistym kontakcie klienta.