Usługi

Poprzez grupę podmiotów powiązanych Kancelarię Radcy Prawnego Błażej Sarzalski w Dąbrowie Górniczej oraz  Sarzalski Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie świadczymy następujące usługi:

  • rejestracja podmiotów zagranicą (w szczególności spółek handlowych, fundacji, trustów),
  • doradztwo prawne (opiniowanie i analiza umów, projekty umów, statutów, reprezentacja przed organami państwowymi, samorządowymi i sądami),
  • wsparcie przy otwieraniu rachunków bankowych oraz niebankowych rachunków płatniczych, kart przedpłaconych a także kont typu merchant w wybranych jurysdykcjach na terenie Unii Europejskiej i offshore (aktualnie: Łotwa, Mołdawia, Puerto Rico),
  • powiernictwo prawa polskiego w odniesieniu do: nieruchomości, udziałów, akcji, obligacji i innych zbywalnych rzeczy ruchomych.

Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji klientów oraz nie przyjmowania zleceń od podmiotów, które nie przejdą procedury weryfikacyjnej. Szczegółowych informacji o usługach udzielamy po osobistym kontakcie klienta.