Konto bankowe na Łotwie

Oferujemy wsparcie przy otwieraniu rachunków bankowych zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz korzystania z innych usług bankowych jednego z wiodących banków na Łotwie, kraju znanego ze stabilnego systemu bankowego i dobrej współpracy ze spółkami i przedsiębiorcami z całego świata. Bank ma swoje oddziały i m.in. w Moskwie, Londynie oraz Limassol. Silnymi stronami tej oferty są:

  • jedno konto dla wielu walut, także złotówek – nie ma potrzeby posiadania odrębnych kont walutowych, środki które wpływają na konto nie są automatycznie wymieniane na Euro,
  • szybki system transakcji online,
  • konta typu merchant,
  • różnorodność usług bankowych, włączając w to karty kredytowe w najważniejszych światowych walutach, zarządzanie portfelem inwestycji, usługi brokerskie etc.

Klienci korzystający z naszego wsparcia w większości przypadków nie muszą osobiście zjawiać się w placówce banku celem podpisania umowy. Sprawy załatwiamy na miejscu,  w Polsce.