CRS – Common Reporting Standard

Błażej Sarzalski        09 stycznia 2018        Komentarze (0)

Co to jest CRS (Common Reporting Standard) i dlaczego jest tak niebezpieczny dla  prywatności przedsiębiorcy?

Tajemnica bankowa to jest pojęcie, które ma zupełnie inne znaczenie, niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. W klasycznym ujęciu tajemnica bankowa to wymóg prawny, który zakazuje bankom udzielania innym osobom oraz władzom informacji o rachunkach i beneficjentach tych rachunków, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem. CRS to narzędzie, które powoduje, że w praktyce tajemnica bankowa przestaje działać wobec władz, o wiele niebezpieczniejsze niż Centralna Baza Rachunków Bankowych.

Historia wprowadzenia CRS bywa różnie opisywana. Generalnie chodzi jednak o zapobieganie unikaniu opodatkowania przez ludzi, którzy osiągają zyski poza krajem swojej rezydencji podatkowej. Wielki biznes spółek offshorowych miał słaby punkt – bankowość. Bez bankowości nie da się zarabiać w rozsądny sposób, dlatego też to banki stały się celem działań władz podatkowych na całym świecie.

Common Reporting Standard powoduje, że nawet mając spółkę offshore, która zapewnia prywatność, banki jurysdykcji objętych standardem muszą zidentyfikować rzeczywistego beneficjenta konta bankowego. Beneficjentem takim jest zawsze osoba (lub osoby) fizyczna, nie może być nim spółka lub inna osoba prawna.

W uproszczeniu za beneficjenta rzeczywistego spółki offshore (a także jakiejkolwiek innej) uznajemy osobę fizyczną, która jest udziałowcem takiej spółki posiadającym więcej niż 25% głosów (udziałów). Dane o takich osobach są raportowane do państwa ich rezydencji podatkowej.

Oznacza to, że mając spółkę offshore i konto bankowe w jurysdykcji podlegającej standardowi Twoje dane osobowe spływają do Polski i nawet jeżeli prowadzisz legalny biznes, od którego płacisz podatki w kraju jego prowadzenia, naraża Cię to na nieprzyjemności kontroli fiskusa!

Jakie dane podlegają raportowaniu?

  1. Imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, data oraz miejsce urodzenia
  2. Numer konta
  3. Dane instytucji raportującej
  4. Saldo rachunku bankowego na koniec roku objętego raportem lub na datę zamknięcia rachunku (przy czym saldo obejmuje sumę wpływów i wypływów).

CRS w połączeniu z klauzulą unikania opodatkowania oraz tzw. małą klauzulą w ustawie VATowskiej dają w ręce władz praktycznie nieograniczone narzędzia wpływu na sytuację finansową przedsiębiorców.

Jak walczyć z CRS? O tym w jednym z kolejnych wpisów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem blazej.sarzalski@opieka-prawna.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: