Opublikowano 13 komentarzy

Jak obejść Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Brzmi poważnie, prawda? I tak jest. Z dniem 13 października wchodzą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają na polskie spółki prawa handlowego obowiązek zgłoszenia Ministrowi Finansów swojego beneficjenta rzeczywistego. Sankcja za niedokonanie zgłoszenia może wynosić aż 1.000.000 złotych i nakładana jest w formie administracyjnej kary pieniężnej na spółkę zobowiązaną do zgłoszenia. W przypadku złożenia zgłoszenia, które podaje dane fałszywe, osoba zgłaszająca (najczęściej członek zarządu albo wspólnik zarządzający) ponosi odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna. W najczęstszym i najprostszym ujęciu jest to wspólnik spółki kapitałowej, który posiada więcej niż 25% udziałów lub akcji takiej spółki lub wspólnik, który posiada więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w spółce, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi co do głosu lub jako zastawnik lub użytkownik udziałów. W spółkach osobowych w praktyce będą to najczęściej wspólnicy, chyba że są ograniczeni w prawie głosu poniżej progu 25% ogólnej ilości głosów.

Jeżeli wspólnikami spółki są inne osoby prawne to beneficjentem rzeczywistym jest osoba sprawująca kontrolę nad podmiotem, który jest wspólnikiem danej spółki, o ile w ten sposób “posiada” więcej niż 25% akcji lub ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Jeżeli zaś nie ma takich osób (bo np. spółka ma 5 wspólników, którzy mają po 20% udziałów/głosów) to beneficjentem rzeczywistym najczęściej jest osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego nie jest więc zawsze najłatwiejszą sprawą, nierzadko potrzebne będzie uzyskanie w tym przedmiocie opinii prawnika oraz odpowiednie udokumentowanie “poszukiwań” beneficjenta.

Jakie spółki podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Spółki już istniejące dokonują zgłoszenia w terminie do 13 kwietnia 2020 r.

Z kolei, w przypadku spółek nowo powstałych informacje o beneficjentach rzeczywistych są zgłaszane mają być nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego. Podobnie 7-dniowy termin będzie obowiązywał w przypadku zmiany danych przekazanych do rejestru.

Co Ty myślisz o Centralnym Rejestrze Beneficjentów?

Dyskusyjna jest dla mnie przydatność owego narzędzia w uzyskiwaniu faktycznym zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jeżeli ktoś już jest przestępcą to jakim problemem dla niego będzie popełnienie dodatkowego przestępstwa, jakim byłoby np. zgłoszenie nieprawdziwych danych? Ba, nie musi wcale popełniać przestępstwa, po prostu nie zgłosi owych danych w ogóle, a jeżeli posługuje się spółką “słupem” to kara i tak spadnie na spółkę – słupa.

Przewiduję natomiast utrudnienia dotyczące funkcjonowania podmiotów działających zupełnie legalnie np. przy otwieraniu rachunków bankowych. Tylko czekać, jak banki wpiszą w swoją politykę AML sprawdzanie danych spółek w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Przewiduję także kary dla przedsiębiorców, którzy po prostu nie śledzą zmian w prawie… może nie milionowe, ale jednak kary będą, szczególnie, że przepis je wprowadzający nie daje możliwości złagodzenia kary lub odstąpienia od niej, ani nie zawiera jakichkolwiek przesłanek jej miarkowania, co budzi moje daleko idące wątpliwości dotyczące zgodności owego przepisu z przepisami Konstytucji RP. Co to jednak ma za znaczenie, skoro Trybunał Konstytucyjny działa tak, jak działa…

W skrócie: utrudnienie dla normalnych przedsiębiorców, daleko idące naruszenia prywatności osób kontrolujących biznesy, brak realnych skutków dla faktycznego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, regulacja potencjalnie niezgodna z Konstytucją RP.

Kto nie podlega obowiązkowi wpisu do CRBR?

To pytanie kluczowe w kontekście innego pytania, zadanego w tytule mojego wpisu. Ustalenie kto nie podlega obowiązkowi wpisu do CRBR pozwala bowiem przyjąć strategię jego “obejścia”. Nie podlegają owemu rejestrowi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (choć tutaj przecież też ktoś może mieć kontrolę nad taką osobą, wynikającą przykładowo z zawarcia umowy powiernictwa, spółki cichej itp.), nie podlegają jej także przedsiębiorcy zagraniczni oraz oddziały przedsiębiorstw zagranicznych.

Przykładowo więc, otwarcie spółki LLC w Delaware oraz jej oddziału w Polsce spowoduje, że brak będzie konieczności zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do wzmiankowanego rejestru.

13 komentarzy do: “Jak obejść Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

 1. ”Przykładowo więc, otwarcie spółki LLC w Delaware oraz jej oddziału w Polsce spowoduje, że brak będzie konieczności zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do wzmiankowanego rejestru.”

  Panie Mecenasie założyłem spółkę w Delaware LLC która to założyła spółkę zoo i jest jej 100% właścicielem.

  Czy w takim razie jestem zobowiązany do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego ?.

  Pytam ponieważ Pana komentarz dotyczy stworzenia oddziału a nie powołanie spółki córki zoo. Chce się po prostu upewnić.

  Z góry dziękuje za poświęcony mi czas.
  Pozdrawiam ciepło.

  1. Do zgłaszania beneficjenta są zobowiązane spółki z o.o. – co tutaj jest niejasnego?

   1. Panie Błażeju, co w przypadku polskiej sp. z o.o. której właścicielem jest L.L.C powinno zostać ujawnione w CRBR, jakie dane powinny się tam znaleźć, czy tylko dane samej L.L.C czy również managera, czy managera i udziałowców?.
    Co gdy właścicielem polskiej spółki z o.o. będzie L.L.C. której właścicielem jest inna L.L.C.

    Pozdrawiam

    1. Panie Błażeju, dziękuję za przybliżenie tematu. Jestem w podobnej sytuacji. Właścicielem spółki córki w PL jest BVBA (spółka matka z Belgii). Nie ma żadnego wspólnika osoby fizycznej. W zarządzie są 2 osoby (z Polski i z Belgii), czy w takim wypadku zgłasza się zarząd, nawet jeśli zarząd nie jest w żadnym stopniu beneficjentem (nie pobiera nawet wynagrodzenia)?

 2. Czy wspólnik będący prezesem zarządu ma być zgłoszony jako osoba posiadająca dodatkowe uprawnienia? Z jaką datą ma być dokonany wpis dla już istniejących spółek? Nie mogę nigdzie znaleźć informacji.

 3. Szkoda, że jest tak wiele niejasności podatkowych czy związanych z reprezentacją dotyczących oddziału w Polsce. Chętnie bym założył oddział LTD+DG w Polsce…
  Tak samo sporo niejasności jest przy fundacjach a to też mogłoby być dobre rozwiązanie.

  Może w wolnym czasie napisze Pan więcej o tych tematach?

 4. Co w przypadku gdy nie ma żadnego wspólnika – osoby fizycznej który ma min 25% udziałów? Wtedy należy zgłosić Zarząd jako beneficjenta? Podobnie w przypadku spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa (?)

  1. Zarząd albo osobę, która faktycznie ma decydujący wpływ.

 5. Mamy problem z dostepem do konta firmowego w mbank zwiazane z kwestia beneficjenta rzezcywistego. Jako beneficjenta podalismy prezesa firmy. 100% udzialow firmy nalezy do niemieckiej spolki. Dokumenty niemieckiehj firmy podalismy do banku. 100% udzialow w firmie niemieckiej ma firma kanadyjska. Tutaj podalismy bankowi dokumenty notarialne z Kanady o osobie CEO spolki kanadyjskiej. Bank tego nie akceptuje- chce informacji o udzialowcach. Udzialowcy kanadyjscy nie widza sensu w wysylaniu tych dokumentow do Polski, gdyz ich zdaniem po to maja tam prezesa firmy aby on byl osoba wskazana dla urzedow i odpowiedzialna. Czy bank moze na tej podstawie zablokowac nam dostep do konta firmowego?

  1. Może, gdyż nie ujawniono beneficjentów rzeczywistych, a bank nie może wykonać środków bezpieczeństwa finansowego.

 6. Mam pytanie: czy polska filia spółki słowackiej również musi zgłosić się do rejestru beneficjentów czy też ten obowiązek występuje jedynie do oddziału głównego spółki?
  Innymi słowami:
  Spółka na Słowacji zgłosiła się do rejestru beneficjentów na Słowacji. Przed powstaniem obowiązku założyła filię swojej firmy w Polsce. Czy obowiązek zgłoszeniowy do rejestru beneficjentów występuje również w Polsce? (filia działa w Polsce).

  1. Nie musi.

 7. Rozumiem w takim razie, że np. spółka ltd czy też inna spółka zagraniczna, która w Polsce rejestruje się tylko do VATu polskiego i nie ma w ogóle numeru KRS, nie ma też obowiązku zgłaszania się do CRBR? Wydaje się to dość logiczne, ale wolę się upewnić 🙂 Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *